VZW De Olmen

 

 

 

 

Wie zijn ze? wat doen ze? en waarom.

Om de werking van onze groep te ondersteunen is er in 1967 een VZW opgericht ter ondersteuning van de scouts en gidsen van Sint-Paulus (°1942), Sint-Franciscus (°1952) en Sint-Joris (°1932) die hun onderdak hebben gevonden op de terreinen van d'olmen en sinds enkele jaren samen door het leven gaan als scouts d'olmen.

Concreet staat de VZW in voor het beheer en onderhoud van het terrein en de lokalen van de groep en alles dat daarbij komt kijken. Hieronder een kort overzicht van onze structuur.


DAGELIJKS BESTUUR

Om een vlotte werking te verzekeren komt het dagelijks bestuur regelmatig samen om de dagelijkse werking te bespreken en de nodige beslissingen te nemen. Het dagelijks bestuur bestaat uit de groepsleiding en het VZW bestuur.

De bestuursleden worden voor een mandaat van 4 jaar verkozen door de Algemene Vergadering.

De Huidige ploeg: Wouter Van Bellingen (voorzitter), Lennert Drogendijk (ondervoorzitter), Mieke Decoster (secretaris) en Katrien Gosselin (penningmeester).


ALGEMENE VERGADERING

Onze algemene vergadering komt 2 keer per jaar bijeen om de grote lijnen van onze werking te bespreken, de begroting en financiële verslagen goed te keuren, kijken waar de VZW actie moet ondernemen om de werking van de groep nu en in de toekomst te verzekeren,…

De algemene vergadering bestaat uit: VZW bestuur + vaste leden bestaande uit (groeps)leiding, oud-leiding, oud-leden, (groeps)leiding.

Nieuwe leden kunnen aansluiten zolang er vrije plaatsen zijn (15 plaatsen voorbehouden aan de groep, 15 plaatsen voorbehouden aan oud-leden van de groep en tenslotte 15 plaatsen voor ouders van leden of oud-leden van de groep) en mits een korte motivatie te bezorgen aan het VZW bestuur.


WERKGROEPEN

Verder zijn er vanuit de VZW door de jaren heen aparte werkgroepen opgericht:

-> werkgroep verhuur - organisatie van de verhuur van de lokalen: reservatie, rondleiding kandidaat-huurders, controle opkuis & eventuele schade na verhuur, waarborg en betaling, sleutels,…

 

-> werkgroep olmenfeesten: voorbereiding en organisatie van het jaarlijks feestweekend "de olmenfeesten" in overeenstemming met de groep.   

                          

-> werkgroep werken: verzorgen klein onderhoud en nodige herstellingen aan lokalen en terrein.

      


CONTACT

Wie vragen heeft of interesse heeft om zich te engageren binnen de VZW kan ons bereiken via mail vzwdolmen@gmail.com of ons even aanspreken op een van de volgende activiteiten van de groep.