Intern Reglement

OMWILLE VAN DE CORONAMAATREGELEN WERD EEN AFZONDERLIJK PROTOCOL OPGESTELD EN WORDEN ENKELE PUNTEN IN HET REGLEMENT VERVANGEN.

ELKE GROEP IS VERPLICHT OM ZICH TE HOUDEN AAN DE OP HET MOMENT VAN HET VERBLIJF GELDENDE OPGELEGDE MAATREGELEN AANGAANDE CORONA.

Intern reglement

Algemeen 

 • De huurder verbindt zich ertoe het huishoudelijk reglement te lezen en toe te passen.
  Pas wanneer duidelijk is dat de huurder zich aan alle regels heeft gehouden kan hij/zij rekenen op volledige teruggave van de waarborg (ingeval van schade, onreinheid van gebouw en/of terrein, tussenkomst van politie bij klachten van buurtbewoners, … zullen de opgelopen kosten in de eindafrekening opgenomen worden)
 • De huurder moet zelf zorgen voor het nodige keukenlinnen en schoonmaakproducten voor keuken, toiletten en sanitaire ruimte.
 • Verwijder en/of sluit geen extra toestellen aan (zowel op gas als elektrische).
 • De verhuurder kan onmogelijk aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen in de gebouwen of op de terreinen
 • Alle aanwezige toestellen en apparatuur worden gebruikt conform de gebruikershandleidingen.
 • Tijdens de periode van de kampen mag de verhuurder (eigen groep) op het terrein zijn kampmateriaal laden en lossen ; de verhuurder zal de hinder voor de huurder zo veel mogelijk beperken
 • Dit is een open gebouw en u heeft per definitie toegang tot alle lokalen. We vragen u
  1. alleen de lokalen te betreden en gebruiken die zijn overeengekomen.
  2. de persoonlijke voorwerpen en toebehoren van de verhuurder te respecteren (de eigen groep D’Olmen)

Aankomst 

 • Gelieve het afgesproken uur van aankomst te respecteren.
 • Er mogen maximaal 3 auto’s geplaatst worden op het terrein voor de Wombat door de huurders.
  In geen enkele omstandigheid mag er met een auto over het grasveld naar uw verblijfplaats gereden worden.
  Wanneer de kinderen worden gebracht of opgehaald dienen de auto‘s in de Iepenstraat te blijven staan dit om het grasplein van het terrein te beschermen.
 • Bij aankomst moet er een lijst met de namen van alle aanwezigen worden afgegeven aan de controleverantwoordelijke. Dit is op vraag van de brandweer en bedoeld voor uw eigen veiligheid.
 • De huisverantwoordelijke zal met u de controlelijst overlopen en samen zien dat het terrein en het gebouw in orde is. Eventuele commentaren worden genoteerd.
 • De huisverantwoordelijke zal de stand van de water- gas- en elektriciteitsmeter opnemen.
 • Tenten dienen geplaatst te worden aan de rand van het speelterrein langs de bosrand en het speelterrein mag hiervoor niet gebruikt worden. Na afbraak van de tenten dient alles in zijn oorspronkelijke staat te worden achtergelaten.

 Tijdens het verblijf: ALGEMEEN 

 • Respecteer het gebouw en de omgeving. U bent zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken en proper houden van het huis en toebehoren.
  1. Er worden geen nagels, spijkers, schroeven, nietjes, plakband,verf, stiften, krijt en andere materialen aangebracht op binnen- en buitenmuren, zolderingen, deuren, ramen, kasten, meubilair, enz…
  2. Er wordt geen meubilair verplaatst naar andere lokalen of naar buiten, tenzij anders afgesproken met de huisverantwoordelijke.
  3. Het is ten strengste verboden bomen te kappen in het bos en op het terrein. Graven in het bos en het grasplein is eveneens verboden.
 • De buurtbewoners mogen niet belast worden met ruiltochten e.d.

   

 • Na 22:00u mag er geen lawaai meer zijn. Denk aan onze buren!
  De rust en natuur in en om het domein dienen gerespecteerd te worden. 
   
 • Kampvuur
  1. Kampvuur is enkel toegestaan in de daartoe bestemde plaats in de kampvuurschaal. De kampvuurschaal mag niet verplaatst worden.
  2. De nodige elementaire voorzorgsmaatregelen dienen genomen te worden om ontstaan van brand te voorkomen en de nodige blusmiddelen (poederblussers, water, zand) moeten aanwezig zijn.
  3. Bij het einde van het kampvuur dient het vuur grondig gedoofd te worden. De 100% gedoofde assen dienen op de daarvoor aangeduide plaats gedeponeerd te worden. 
    
 • Toiletten, douches en sanitaire ruimte worden dagelijks gekuist worden
  1. Vergeet niet de nodige schoonmaakproducten en toiletpapier mee te brengen.
  2. Hygiënische verbanden horen thuis in de sanitaire vuilnisbakjes die u regelmatig leegmaakt.

 Tijdens het verblijf: VEILIGHEID EN GEZONDHEID 

 • Het rookverbod geldt altijd en overal.
  1. Rookmelders zijn voorhanden in alle lokalen.
  2. Vastgestelde politionele boetes zijn voor rekening van de huurder. 
 • Verwijder en/of sluit geen extra toestellen aan
  Dit geldt zowel voor elektrische toestellen als gastoestellen.
 • Laat voor uw eigen veiligheid alle uitgangen vrij
  (we denken o.a. aan deuren, hall, …). In geval van nood kan dit je leven redden.
 • De buitendeur op de eerste verdieping is uitsluitend een nooduitgang
  en wordt, samen met de brandtrap, alleen gebruikt ingeval van nood. De toegang tot de deur en de trap moet ten allen tijde vrij zijn en blijven.(Dus ook niet op slot)
 • Betreed geen plaatsen waar de toegang verboden is
  (gastanks, opslagplaats gasflessen, biologische zuivering, e.d.).
 • Er is geen telefoon met vaste lijn aanwezig, dus voorzie zelf dat je contact kan opnemen met hulpdiensten, contactpersonen, e.d. Een GSM is dus noodzakelijk.
  Ingeval hoogdringende hulp nodig is en de persoonlijke GSM niet zou werken dan kan met de voorziene GSM een 112 noodoproep gemaakt worden. Voor oneigenlijk gebruik van deze GSM zal een schadevergoeding aangerekend worden. 
 • Rond de gastanks mag er binnen een zone van 10 meter niets opgesteld worden ( tenten e.d.).
  Er mag ook geen aanwezigheid zijn van een open vuur (roken, gasbranders, BBQ e.d.) binnen een zone van 10 meter van de gastanks. 
   

Tijdens het verblijf: ENERGIEVERBRUIK

 • We gaan spaarzaam om met licht en verwarming en denken hierbij aan onze eindafrekening en het milieu.

  o We zorgen ervoor dat de lichten steeds gedoofd zijn in alle ongebruikte lokalen en dat de verwarming er op minimum staat ingesteld

  o Vergewis u er steeds van dat zowel overdag, ’s avonds als ‘s nachts geen overbodige lichten blijven branden (bijvoorbeeld buitenlichten, hall, douches, keuken,…

  o Vergewis u er steeds van dat zowel overdag, ’s avonds als ‘s nachts niet te hoog blijft ingesteld (bijvoorbeeld ongebruikte lokalen waar we slapen, hall, douches, keuken,…)

  o We houden en ramen en deuren gesloten en denken hierbij ook aan de binnendeuren. In elk lokaal is er een ventilatiesysteem waarmee we ook insecten buitenhouden! Zo houden we de lokalen koel in de zomer en vermijden we vorstschade in de winter.

   

 • We gaan spaarzaam om met het water. Vergewis u er steeds van dat zowel overdag, ’s avonds als ‘s nachts geen waterkranen openblijven (douches, toiletten, hall, keuken, …).

 Tijdens het verblijf: AFVAL 

 • Alle afval wordt gesorteerd en verwijderd.
 • Afval betreft PMD, etensresten, KGA, glas en restafval zoals beschreven op de informatieborden in de keuken. Voor PMD en restafval worden de nodige plastic zakken ter beschikking gesteld.
 • Wat doet u met de afval?
  • De goed afgesloten zakken voor PMD (blauw) en restafval zakken worden naar de voorziene plaats gebracht waar de huisverantwoordelijke ze zal ophalen volgens de kalender van de MIWA ophaaldienst.
  • Papier en karton neemt u mee naar huis of kan verbrand worden in de kampvuurschaal.
  • Klein gevaarlijk afval neemt u mee naar huis.
  • Glas brengt u naar de glascontainer in de buurt.

 Vertrek 

 • Bij einde verhuur dient er één uur te worden voorzien voor de gezamenlijke eindcontrole met de huisverantwoordelijke.
  • Gelieve het afgesproken uur van vertrek te respecteren.
  • Samen met de huisverantwoordelijke worden het terrein en alle lokalen gecontroleerd op reinheid en eventuele schade (zie verder).
  • Eventuele schade wordt doorgegeven aan de controleverantwoordelijke.
  • De huisverantwoordelijke zal de water- gas- en elektriciteit meterteller noteren
   zodat we het verbruik kunnen bepalen.
    
 • Aan het einde van het verblijf wordt het huis en het terrein in zijn oorspronkelijke staat achter gelaten.
  Wat betreft het terrein, enkele voorbeelden:
  • speelkampen in het bos worden volledig afgebroken
  • papiersnippers worden verzameld
  • glasscherven worden opgeruimd
  • etensresten worden niet achtergelaten
  • geen zwerfvuil
    
 • Voor de lokalen en het gebouw verwijzen we naar de controlelijst zich in de informatiemap bevind. De belangrijkste punten zijn
  • Alle gebruikte lokalen werden gereinigd, inclusief het sanitair, douches, toiletten en sanitaire vuilnisbakjes.
  • Alle meubilair, bestekken, keukengerei, … dient zich op de originele plaats te bevinden zoals opgegeven in de informatiemap.
  • De verwarming wordt op minimum ingesteld (zowel op het gelijkvloers als op de eerste verdieping)
  • De gaskranen links en rechts van het kookvuur worden gesloten.
  • De koelkast en diepvriezer wordt bij het vertrek leeggemaakt, gereinigd en uitgeschakeld. Bij het vertrek wordt de deur van de koelkast opengezet.
  • Alle deuren en ramen worden gesloten en afgesloten.
   De buitendeuren, ook die boven aan de noodtrap worden op slot gedraaid.
  • Alle afval werd weggebracht. Ook niet volledig volle vuilniszakken worden weggebracht.