Boekingstermijn

Boekingstermijn

We zijn gehouden aan het decreet op de Jeugdverblijfcentra dat reglementeert dat het jeugdwerk een voorrangsboekingsrecht geeft.

Jeugdverenigingen

Vanaf de eerste werkdag van januari kunnen jeugdverenigingen boeken voor het HELE jaar van twee jaar verder.

Bijvoorbeeld,  op 3 januari 2019 kunnen jeugdgroepen boeken voor het jaar 2021.

Elk (kalender)jaar opnieuw springen we zo één jaartje verder.

Een jeugdvereniging is een privaatrechtelijke of feitelijke organisatie die zoals blijkt uit haar doelstellingen en handelingen aan jeugdwerk doet. Dit wil zeggen groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven met jeugd in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en georganiseerd door hetzij particuliere jeugdverenigingen, hetzij lokale openbare besturen. Dit kan gaan over de klassieke jeugdbeweging of jeugddienst maar ook een jeugdtheater, een catechesegroep of een jeugdmuziekgroep behoren tot deze categorie.

Strikt genomen kunnen scholen en sportclubs  nooit een jeugdvereniging zijn.

Andere verenigingen of iniatieven

Andere verenigingen  of iniatieven kunnen vanaf de eerste werkdag van januari boeken voor het HELE jaar volgend op het pas gestarte jaar.

Bijvoorbeeld,  op 3 januari 2019 kunnen ze boeken voor het jaar 2019.

Elk (kalender)jaar opnieuw springen we zo één jaartje verder.